salon infrumusetare salon infrumusetare vopsit balayage home decor magazin online web design promovare seo vopsit balayage amenajari piatra piatra online blat bucatarie blaturi bucatarie piatra decorativa curs puericultura curs lamaze curs puericultura scoala de fotbal magazin bijuterii amanet auto amanet auto amanet auto decoratiuni lemn classified ads piese auto albire dentara doctori germani pictura pe haine agentie turism pizzerie online lenjerii pat demolari case intretinere manichiura parfumuri arabesti detailing auto ochelari fara brate haine pentru slabit implant silicoane aparatura laser beauty nails incaltaminte dama incaltaminte dama transport mobila solist vocal firma constructii statuete buddha
Termene si conditii – Advanced Performance Football

Termene si conditii

Politica de confidentialitate | Termene si conditii |  Politica de cookies

I. Introducere
Începând cu data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor).
Sperăm să citiţi cu atenţie prezenta politică de confidențialitate prin care vă explicăm ce date cu caracter
personal prelucrăm în legătură cu persoanele vizate care interacționează cu noi

II. Cine suntem noi ?
Asociația Club Sportiv Marius Niculae, cu sediul în Municipiul București, cu sediul în București, sector
1, str. Virgil Madgerearu nr. 25A, Corp C, et. 2, ap. 17, CIF 40207510, Cont bancar
RO95BTRLRONCRT0603966701. deschis la Banca Transilvania, tel: 0729173273.e-mail:
info@advancedperformancefootball.ro. Este o asociație sportivă care are ca scop susținerea și încurajarea
sportului în general, dar în mod special a fotbalului, popularizarea sportului în rândul copiilor din toate
mediile sociale, denumită în cele ce urmează ”Asociația/ACS Marius Niculae”.
Potrivit legislației, organizația noastră este operator de date cu caracter personal, fiind responsabilă cu
prelucrarea datelor pe care le obține de la dumneavoastră sau din alte surse.
Ca organizație responsabilă, ACS Marius Niculae respectă drepturile și libertățile fundamentale ale
persoanelor fizice, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal.
Suntem pe deplin conștienți că datele personale vă aparțin, de aceea am depus toate eforturile să le păstrăm
în siguranță și să le prelucrăm legal, echitabil și transparent față de dumneavoastră.
În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator de date și, prin lege, suntem obligați să
vă furnizăm o serie de informații despre noi, despre motivele și modul în care folosim datele pe care le
obținem de la dumneavoastră, precum și despre drepturile pe care le aveți asupra datelor personale are vă
privesc.
Pentru a asigura conformitatea, am implementat măsuri rezonabile, atât din punct de vedere tehnic, cât și
organizațional pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pentru realizarea obiectului
de activitate al asociației noastre

III. Cine sunteţi dumneavoastră ?
Potrivit legislației, dumneavoastră, persoana fizică care interacționați cu ACS Marius Niculae, sunteţi
o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.
Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării datelor personale care vă privesc și pentru a vă permite
să aveți controlul asupra acestora am implementat o serie de măsuri tehnice, procedurale și organizatorice
pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și dumneavoastră persoana vizată.

IV. De ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal ?
Asociația Club Sportiv Marius Niculae prelucrează cu bună credință datele dumneavoastră cu caracter
personal în scopuri determinate și legitime pentru îndeplinirea obiectivelor și realizarea activităților
desfășurate de asociație în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate, și anume:
A. pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea contractului în baza căruia
urmează să participați la cursurile organizate de Asociație, inclusiv pentru executarea și încetarea
acestuia;
B. pentru transmiterea de comunicări, notificări, somații și alte înstiințări contractuale emise în baza
contractului ;
C. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță în legătură cu încheierea,
executarea, suspendarea și încetarea contractului în baza căruia urmează să participați la cursurile
organizate de Asociație;
D. pentru soluționarea petițiilor;
E. pentru a transmite abonaților newsletter-ului nostru informații privind activitățile desfășurate de
asociație;
F. în scop de marketing;
G. pentru crearea contului de utilizator;
H. asigurarea securității și integrității ste-ului nostru;
I. derularea procesului de înregistrare pentru cursuri, inclusiv determinarea cerințelor de calificare
(vârstă);
J. desfășurarea ședințelor de curs;
K. derularea procesului de evaluare conform metodologiei stabilite prin Proiectul ,,Advanced
Performance Football”;
L. îndeplinirea obiectului de activitate al Asociației în conformitate cu Regulamentul de Organizare și
Funcționare și dispozițiile legale în vigoare;
M. îndeplinirea obligațiilor legale ce derivă din natura obiectului de activitate al operatorului.
N. completarea formularelor de înscriere indicate în cadrul Regulamentului Proiectului (persoane
vizate, minori peste 16 ani) și prin urmarea procedurii de către titularii răspunderii părintești asupra
copilului care nu a împlinit 16 ani, persoana vizată este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter
personal.
O. puteți renunța la primirea oricărei, sau a tuturor acestor comunicări de la noi urmând linkul de
dezabonare sau instrucțiunile furnizate în orice e-mail pe care îl trimitem.
P. administrarea şi gestionarea relaţiilor cu dumneavoastră, precum și pentru a asigura condiții optime
de derularea a cursurilor și a activităților desfășurate de Asociație, prelucrăm date cu caracter
personal în următoarele operațiuni:
a) pentru înregistrarea aplicaților la programele Asociației;
b) pentru emiterea facturilor de către Asociație pentru plata cursurilor;
c) realizarea oricăror demersuri privind desfășurarea programelor Asociației ;
d) utilizarea imaginii și vocii fotografiilor copiilor pentru postări pe site-ul Asociației și/sau pe
rețelele de socializare ale acesteia;
e) utilizarea imaginii și vocii copilului pentru realizarea unor filmări ale diverselor activități care
vor fi postate pe site-ul Asociației și/sau pe rețelele de socializare ale acesteia;
f) pentru a vă oferi acces la platforma noastră, informații speciale și date generale ;
g) securizarea și întreținerea platformei ;
h) pentru a vă informa în legătură cu orice modificări aduse acestei Politici de confidențialitate;
i) pentru a vă permite să participați, atunci când alegeți să faceți acest lucru ,la Serviciile puse la
dispoziția dvs. pe platformă ;
j) asigurarea interacțiunii cu utilizatorii și oferirea de asistență când acest lucru este necesar;
k) colectarea și/sau analizarea anumitor informații pentru a ne putea îmbunătăți Serviciul
Monitorizarea utilizării platformei și preîntâmpinarea unor acțiuni ilegale ;
l) detectarea și prevenirea oricăror probleme de ordin tehnic ;
m) în vederea încheierii şi executării contractului colaborare sau de voluntariat, în conformitate
cu articolul 6 alineatul 1) litera b) din Regulamentul General UE privind protecția datelor.Furnizarea anumitor date reprezintă fie o cerință necesară pentru încheierea și derularea
contractului, fie o obligație legală în anumite cazuri, iar lipsa furnizării poate conduce la
impozibilitata inițierii sau continuării relației cu dvs.
n) pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, precum efectuarea unui control medical periodic
pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, programe de formare si instruire
profesionala, reținerea si virarea taxelor si impozitelor de stat, plata indemnizațiilor prevăzute
de legislația aplicabila etc., conform articolului 6 alineatul 1) litera c) din Regulamentul
General UE privind protecția datelor şi Codului Civil, şi articolului 9 alineatul 2) litera b) din
Regulamentul General UE privind protecția datelor, acolo unde este cazul;


Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât
este necesar pentru acel scop. Vom păstra informațiile dumneavoastră pentru perioada în care contul
dumneavoastră este activ, pentru a vă oferi servicii, pentru a fi conforme cu obligațiile noastre legale sau
pentru oricare din scopurile menționate mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului
nostru cât și a partenerilor noștri, conform procedurilor de lucru privitoare la protecția datelor.


Proiectele Asociației se adresează și persoanelor sub 18 ani (“Copii”). Acordul privind prelucrarea datelor
personale ale minorului trebuie asigurat de către părinte sau reprezentantul legal al acestuia . Nu colectăm cu
bună știință informații de identificare personală de la persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Dacă
sunteți părinte sau reprezentant legal al unui minor și sunteți conștient că copilul/copiii dvs. ne-au furnizat
date personale, vă rugăm să ne contactați. Dacă constatăm că am colectat date personale de la copii fără
verificarea acordului părinților, luăm măsuri pentru a elimina acele informații de pe serverele noastre.


Proiectul ,,Advanced Performance Football” – cursuri de inițiere și perfecționare este destinat juniorilor (6-
17 ani) și seniorilor (+18 ani) care își doresc o viitoare carieră în fotbal. Scopul principal al prelucrării datelor
cu caracter personal este reprezentat de îndeplinirea obiectului de activitate al Asociației și de a iniția și
desfășura proiectul ”APF”.


Având în vedere natura și specificul proiectului desfășurat, acesta se adresează minorilor fiind astfel
aplicabile prevederile privind protecția datelor cu caracter personal ale minorilor. Asociația Club Sportiv
Marius Niculae încurajează părinții/tutorii/ reprezentanții legali să se implice în mod activ în activitățile
copiilor lor. Deși proiectul se adresează în principal minorilor (sub vârsta de 18 ani), completarea
formularului de înscriere, crearea contului și utilizarea acestuia, precum și toate acțiunile desfășurate în
cadrul Proiectului implică în mod obligatoriu supravegherea și aprobarea unui părinte/tutore/reprezentant
legal.


Asociația nu colectează intenționat informații personale de la copii (sub vârsta de 16 ani), fără acordul
corespunzător din partea părinților /tutorilor/ reprezentanților legali și nici informații personale de la copii
(peste 16 ani) fără manifestarea consimțământului de prelucrare.


În situația în care se realizează o procedură de colectare a datelor personale ale minorului (sub vârsta de 16
ani) pentru care părintele/tutorele/reprezentantul legal nu și-a manifestat consimțământul, Asociația solicită
să fie informată prin metodele descrise [sediul operatorului – în București, sector 1, str. Virgil Madgerearu
nr. 25A, Corp C, et. 2, ap. 17 și/sau e-mail: info@advancedperformancefootball.ro, urmând a fi aplicate în
mod prompt măsurile necesare pentru a investiga și remedia problema.


Asociația Club Sportiv Marius Niculae procedează la prelucrarea datelor cu caracter personal având în vedere
i) consimțământul acordat, ii) interesul legitim al instituției pentru îndeplinirea obiectului de activitate, iii)
îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile. În ceea ce privește temeiul de prelucrare pe bază de consimțământ,
Asociația aplică prevederile Regulamentului 679/2016 privind obținerea consimțământului de la titularul
răspunderii părintești asupra copilului care nu a împlinit vârsta de 16 ani.


În acest sens, pentru minorii sub 16 ani este necesar consimțământul titularului răspunderii părintești asupra
copilului, fiind aplicabile următoarele cerințe:
a. adresa de email utilizată pentru înscriere este obligatoriu să fie creată cu respectarea cerințelor și
specificațiile furnizorilor. Asociația este exonerată de orice răspundere privind adresele/datele
furnizate de către minor pentru crearea adreselor/ conturilor de email. Este obligatoriu ca pentru
crearea/utilizarea adreselor de email să fie respectate politicile de confidențialitate aplicate minorile
de către furizorii de servicii, inclusiv, dar fără a se limita la vârstă, control parental. Exemplu pentru
mai multe informații pot fi accesate Politicile de confidențialitate disponibile. (ex. Politica Google –
https://families.google.com/intl/ro/familylink/privacy/notice/);
b. completarea formularea de consimțământ de către titularul răspunderii părintești asupra copilului
care nu a împlinit vârsta de 16 ani
Pentru minorii de peste 16 ani în raport de natura și specificul proiectului ,,APF”, consimțământul este
liber exprimat de către copil cu respectarea regulamentului Proiectului și a prevederilor privind
prelucrarea datelor cu caracter personal.

V. Care este temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră ?
Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru:
a) Contractul la care dumneavoastră sunteți parte sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui
contract;
b) Interesele legitime ale Asociației, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor
noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei
juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că
acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune
acestei prelucrări. Interesul legitim al Asociației este temeiul legal pentru a ne permite exercitarea
drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități
ilegale sau care prejudiciază Societatea
c) Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul
unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a
restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor noastre ce vor fi prestate;
d) În plus, consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea propriilor date, precum și datele minorilor
pe care îi reprezentați legal.


De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem
temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, agenții de verificare/control,
agenții de calculare a facturii și prestatori de servicii contractate.
a) Vă înregistrați pe site-ul nostru pentru a ne transmite un mesaj;
b) Vă abonați la newsletter sau alte servicii oferite de noi;
c) Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un serviciu;
d) Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;


Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web
beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru).
Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă
rugăm să consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru info@advancedperformancefootball.ro

VI. Care sunt categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrează Asociația ?
Pentru realizarea scopurilor, prelucrăm o serie de categorii de datele cu caracter personal care depind de
contextul interacţiunilor şi raporturilor pe care dumneavoastră le aveţi cu Asociația, respectiv în raport de
interacţiunile cu Site-ul nostru, cum ar fi:
a) În cazul vizitatorilor Site-ului: Utilizăm datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră
în momentul accesării Site-ului în scopul de a monitoriza traficul şi îmbunătăţirea navigării pe Site.
Baza legală pe care se întemeiază această activitate de prelucrare a datelor constă în interesul nostru
legitim de a asigura funcţionarea şi îmbunătăţirea corespunzătoare a site-ului. Categoriile de date cu
caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează ora şi data accesării site-ului şi adresa
IP de la care a fost accesat site-ul.
b) În cazul părintelui/tutorelui/reprezentantului legal:
c) În cazul cursanților sunt prelucrate: nume, prenume, data nașterii, vârsta, adeverință medicală din
care să reiasă că este apt din punct de vedere medical pentru a desfășura activitatea de fotbal (cu
mențiunea că Asociația colectează datele sensibile pentru a deține o evidență și nu în mod intenționat
pentru a le stoca), imaginea
d) În cazul completării formularului de contact: nume, telefon, email.
a) În cazul participării la campanii de marketing: în funcție de specificul și în conformitate cu
Regulamentul fiecarei campanii de marketing în parte: nume, prenume, e-mail, telefon, data nasterii,
adresa.


Netransmiterea acestor informații va face imposibila crearea unui cont pe site-ul nostru, precum și înscrierea
la cursurile organizate de către Asociație.

VII. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră ?


Prelucrăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, ulterior îndeplinirii
acestora pe perioada prevăzută de lege pentru arhivarea documentelor, dar nu mai mult de 2 ani.


În relațiile contractuale, Asociația va păstra datele pe perioada contractuală, iar ulterior pe o durată de cel
mult 3 ani, cu excepția cazului în care există o obligație legală sau un interes legitim care justifică o durată
mai mare (ex. Existența unei proceduri judiciare, obligații de natură fiscală).


Vom păstra și vom utiliza datele dvs. personale în măsura necesară pentru a ne conforma obligațiilor legale
(de exemplu, dacă suntem obligați să păstrăm datele dvs. în conformitate cu legile aplicabile), să soluționăm
litigii și să punem în aplicare acordurile și politicile noastre legale.


Asociația va păstra, de asemenea, date de utilizare pentru scopuri de analiză internă. Datele de utilizare sunt,
în general, păstrate pentru o perioadă mai scurtă de timp, cu excepția cazului în care aceste date sunt folosite
pentru a consolida securitatea sau pentru a îmbunătăți funcționalitatea Serviciului nostru sau suntem obligați
din punct de vedere legal să păstrăm aceste date pentru perioade mai lungi de timp.


În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru newsletter sau diverse comunicări, păstrăm datele
dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem.


În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca
acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile ID-uri de sesiune) și
pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale.


După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse ori transformate în date
anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare statistică

VIII. Cui putem dezvălui datele dumneavoastră ?
I. Datele cu caracter personal prelucrate de Asociație în scopurile detaliate mai sus, pot fi divulgate către
următoarele categorii de destinatari:
a) partenerii și colaboratorii Asociației, atât cei care acționează în calitate de împuterniciți ai Asociației,
cât și cei care acționează în calitate de operatori, din domenii precum: agenții de PR, agenții de
marketing, sponsori, companii în domeniul fotografiei și videografiei, operatori de telefonie mobilă,
firme de curierat.
b) publicului în cazul imaginilor realizate în cadrul evenimentelor / proiectelor/ acțiunilor derulate de
Asociație în scopurile descrise mai sus (inclusiv pe site sau prin intermediul rețelelor de socializare
– cum ar fi Facebook, Instagram, LinkedIn);
c) consultant externi care sprijină Asociația în derularea activității cu respectarea prevederilor legale
(cum ar fi avocați, consilieri juridici, notari);
d) autorităților și instituțiilor publice la solicitarea acestora sau când există un alt temei, cum ar fi o
obligație legală sau interesul legitim al Asociației.
II. Transferul și transmiterea datelor
Datele dvs. personale, pot fi transferate pe sisteme informatice aflate în afara țării, aflate în alte jurisdicții
guvernamentale în care legile privind protecția datelor pot fi diferite de cele din UE. Acordul dvs. cu privire
la această politică de confidențialitate, reprezintă confirmarea cu privire la respectivul transfer.Asociația va lua toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a vă asigura că datele dvs. sunt tratate în
siguranță și în conformitate cu această Politică de confidențialitate și că nu va avea loc transferul datelor dvs.
personale către o organizație sau o țară decât dacă există controale adecvate, datele dvs. și alte informații
personale.


În anumite circumstanțe, Asociația poate fi obligată să vă dezvăluie datele dvs. personale, dacă acest lucru
este cerut prin lege, sau ca răspuns la solicitările oficiale primite din partea autorităților publice (de exemplu,
o instanță sau o agenție guvernamentală).


Asociația vă poate dezvălui datele personale în convingerea că această acțiune este necesară pentru:
a) a respecta o obligație legală ;
b) a proteja și apăra drepturilor sau proprietatea intelectuală a Asociației;
c) a preveni sau a investiga posibilele nereguli în legătură cu funcționarea platformei ;
d) a proteja siguranța personală a utilizatorilor sau a vizitatorilor atunci când vizitează site-ul
Asociației ;
e) a-și proteja interesele legitime ;

IX. Care sunt drepturile dumneavoastră ?
Conform Regulamentului (UE) 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor) persoanele vizate
au următoarele drepturi:


Dreptul la informare – ne obligă să vă furnizăm toate informațiile privind identitatea şi datele de contact
ale organizaţiei, datele Responsabilului cu protecţia datelor, scopurile în care sunt prelucrate datele cu
caracter personal, destinatarii cărora sunt divulgate datele personale, caracterul obligatoriu sau obțional al
furnizării datelor personale, precum și consecințele refuzului dumneavoastră de a ne furniza date personale.


Dreptul de acces – dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu
caracter personal care vă privesc, iar în caz afirmativ furnizarea de informații privind detaliile prelucrării (de
ex., scop, categoriile de date, destinatari/categorii de destinatari, daca este posibil și perioada de stocare
preconizată sau criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei);


Dreptul la rectificare – dreptul de a obține de la operator rectificarea acelor date cu caracter personal
inexacte, care vă privesc sau completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații
suplimentare;


Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea
datelor cu caracter personal în cazurile stabilite de lege – cum ar fi, atunci când datele nu mai sunt necesare
pentru scopurile în care au fost colectate/prelucrate; vă retrageți consimțământul în baza căruia a avut loc
prelucrarea și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare; datele au fost prelucrate ilegal; datele trebuie
șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine operatorului) și cu respectarea celorlalte condiții;


Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea
prelucrării atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: (i) se contestă exactitatea datelor de către
persoana vizată; (ii) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor; (iii) operatorul nu
mai are nevoie de date, însă persoana vizată i le solicita pentru constatarea, exercitarea, apărarea unui drept
în instanță; (iv) pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului
prevalează asupra celor ale persoanei vizate, în cazul opoziției acesteia;


Dreptul de retragere a consimțământului – aveţi dreptul să vă retrageţi, în orice moment, consimţămantul
dat pentru prelucrarea datelor personale în scopuri specifice. Retragerea consimţământului nu afectează
legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.


Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele care o privesc și pe care le-a furnizat
operatorului în format structurat utilizat în mod corect și care poate fi citit automat și de a solicita transmiterea
acestor date către alt operator atunci când prelucrarea se realizează în temeiul consimțământului sau pe un
contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;

Dreptul la opoziţie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care
se află, prelucrărilor realizate în temeiul interesului legitim. Atunci când prelucrarea datelor se face în scopuri
de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment;


Dreptul de a nu fi supus unei decizii automatizate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte
juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, cu excepția cazurilor în care aceste
decizii/profiluri sunt premise potrivit legislației aplicabile. Atunci când asemenea decizii sau profiluri pot fi
luate/create cu respectarea legii, aveți dreptul de a obține informații privind logica utilizată, care sunt
consecințele asupra dvs. și importanța acestora, precum și dreptul de a contesta sau de a obține în alt mod
intervenție umană


Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu ANSPDCP –– Str. B-dul Gheorghe Magheru nr. 28 – 30, sector
1, București, România, anspdcp@dataprotection.ro, telefon : +40 318 059 211 sau+40 318 059 212);


Dreptul de a vă adresa justiției – aveţi dreptul de a exercita o cale de atac judiciară în faţa instanţelor de
contencios administrativ atunci când autoritatea de supraveghere nu tratează o plângere de-a dumneavoastră
sau nu vă informează cu privire la progresele sau la soluţionarea plângerii depuse, precum şi dreptul de a
formula o acţiune judecătorească în faţa instanţelor de drept comun pentru repararea prejudiciului suferit ca
urmare a unei încălcări a Regulamentului (UE) 679/2016.


Vă rugăm să reţineţi că:
A. Pentru exercitarea unuia sau mai multor drepturi în relația ACS Marius Niculae este necesar să
completaţi Formularul de exercitare a drepturilor GDPR postat pe site-ul nostru la secţiunea
“Protecţia datelor”, şi să îl transmiteţi prin poștă, fax sau să îl depuneţi la sediul Asociației Club
Sportiv Marius Niculae, situat în Municipiul Bucureşti, București, sector 1, str. Virgil
Madgerearu nr. 25A, Corp C, et. 2, ap. 17,, ori să îl comunicaţi prin intermediul poştei electronice
la adresa de e-mail: info@advancedperformancefootball.ro
B. Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi
analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este
întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge,
însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la
autoritatea de supraveghere și de a te adresa justiției.
C. Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de o lună. Cu toate acestea, termenul
poate fi prelungit cu 60 de zile în funcție de complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite
sau imposibilitatea de a vă identifica în termenul de mai sus.
D. Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne oferiţi
informații suplimentare pentru a vă dovedi identitatea, nu suntem obligați să dăm curs solicitării
dumneavoastră.
Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc sau
aveţi orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitatea lor ne puteţi scrie la adresa de e-mail:
info@advancedperformancefootball.ro
Pentru mai multe informaţii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal puteţi vizita site-ul
www.dataprotection.ro al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal –
“ANSPDCP”, cu sediul în Municipiul Bucureşti, bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poştal
010336, România.

X. Politica de Cookie-uri

Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile sunt fragmente de text plasate in computerul dumneavoastra de catre site-urile pe care le vizitati. Aceasta tehnologie de stocare automata a datelor este foarte raspandita si se foloseste pentru a colecta informatii precum tipul de browser si sistemul de operare, pagina sursa, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site-ul www.advancedperformancefootball.ro , cu scopul de a intelege cum folosesc vizitatorii aceasta pagina de web. „Cookies” ne ajuta sa adaptam continutul website-ului in functie de nevoile dumneavoastra.
Cum si de ce folosim cookie-uri?
Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-ului nostru si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza acest site, precum si serviciile oferite de catre acesta. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-ul nostru si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta.
Cum pot modifica setarile mele cookie?
Puteti in orice moment modifica setarile dumneavoastra cookie (de exemplu, sa fiti alertati atunci când cookie-urile sunt trimise catre computerul dumneavoastra). Daca faceti acest lucru, va rugam sa aveti in vedere faptul ca este posibil sa nu aveti aceeasi experienta pe site-ul nostru.
Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?
Atunci când vizitati acest site, urmatoarele tipuri de Cookie-uri sunt folosite:
a. Cookie-urile necesare
Acestea sunt Cookie-urile strict necesare pentru operarea unui site web. Fara aceste cookie-uri, acest site nu va functiona corect.
• Cookie-urile functionale
Acestea sunt Cookie-urile care sunt setate pentru a imbunatati functionalitatea site-ului si experienta dumneavoastra. De exemplu, Cookie-urile care amintesc continutul pe care l-ati vizionat anterior pe acest site. Prin umare, utilizarea Cookie-urilor functionale ne permite sa va oferim continut adaptat intereselor dumneavoastra. Putem folosi, de asemenea, Cookie-urile pentru a bloca accesul la anumite activitati al utilizatorilor minori.
• Cookie-urile site-ului
Acestea sunt Cookie-uri stabilite de catre acest site si pot fi citite numai de catre acest site.
• Cookie-urile tertelor parti
Acestea sunt Cookie-uri stabilite de catre terte parti pe care le folosim pentru diferite servicii (de exemplu, analiza sau publicitate de website).
Lista cu cookie-uri folosite pe acest website In cele ce urmeaza gasiti clasificarea si descrierea unor Cookie-uri folosite pe acest website:
NUME: Google Analytics
Scop: Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a colecta informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza site-ul nostru. Noi folosim informatiile pentru a compila rapoarte si pentru a ne ajuta sa imbunatatim site-ul. Cookie-urile colecteaza informatii intr-o forma anonima, inclusiv numarul de vizitatori ai site-ului si paginile vizitate.
Comentarii: Google va folosi aceste informatii pentru a evalua utilizarea de catre dvs. a site-ului, elaborarea rapoartelor privind activitatea de pe site pentru operatorii site-ului si furnizarea de alte servicii legate de activitatea site-ului si utilizarea internetului. Google poate transfera aceste informatii catre terte parti in cazul in care este necesar sa faca acest lucru prin lege, sau in cazul in care aceste terte parti proceseaza informatiile in numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu orice alte date detinute de Google. Puteti refuza utilizarea de cookie-uri prin selectarea setarilor corespunzatoare de pe browser-ul dvs., va rugam sa retineti faptul ca daca faceti acest lucru este posibil sa nu puteti utiliza functionalitatea deplina a acestui site. Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu prelucrarea de date despre dvs de Google in modul si in scopurile mentionate mai sus. Puteti afla mai multe despre cookie-uri Google, vizitând Politica de confidentialitate Google.
NUME: Facebook Pixel
Scop: Colectează date despre comportamentul vizitatorului de pe mai multe site-uri web, pentru a prezenta reclame mai relevante – Acest lucru permite, de asemenea, site-ului web să limiteze numărul de ori în care vizitatorului este afișat aceeași reclamă.
Comentarii: Acest serviciu ne va ajuta să îți afișăm reclame pe Facebook și Instagram despre viitoarele noastre promoții, lansări sau oferte.
Social Media

XI. Termeni si Conditii

1.Introducere
(1) Accesarea și folosirea acestui site implică acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor de mai jos. Pentru utilizarea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor.
(2) Pentru o mai bună claritate a termenilor și condițiilor:
a. site: site-ul de internet https://advancedperformancefootball.ro
b. administrator: asociatia de fotbal Asociatia Club Sportiv Marius Niculae
c. bun și serviciu: orice serviciu sau produs oferit pe Site și/sau orice componentă a acestuia.
d. utilizator/vizitator: orice persoană care vizitează sau accesează Site-ul sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul.
e. comandă: document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Administrator și Utilizator prin care Administratorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și utilizatorul/vizitatorul este de acord să primeasca aceste Bunuri și Servicii și să faca plata acestora.
f. contract: Comanda confirmată de catre Administrator prin emiterea facturii fiscale. Încheierea Contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale și nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării de primire a acestei comenzi.
2. Drepturile de autor
(1)Site-ul și toate elementele acestuia (grafică web, texte, programe, quiz-uri, materiale gratuite etc.) sunt apărate de legea pentru protecția drepturilor de autor.
(2) Folosirea fără acordul scris sau verbal al Administratorului a oricărui element cuprins în acest site se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a obține acordul ne puteți contacta la info@advancedperformancefootball.ro .
3. Serviciile/produsele oferite
(1) Serviciile oferite de Administrator vor fi de natură digitală (cursuri online, ebook-uri, consultații, abonament membership).
(2) Prețul serviciilor/produselor este cel afișat pe Site la un moment dat. Prețul poate suferi modificări, dar acestea vor fi mereu vizibile pe Site pentru Utilizatori.
4. Drepturile și responsabilitățile cumpărătorului/Utilizatorului
(1) Cumpărătorul/Utilizatorul are obligația de a furniza toate datele corecte în vederea achiziționării unui Serviciu de pe Site.
(2) Cumpărătorul/Utilizatorul are obligația de a anunța Administratorul în termen de maximum 24 de ore de la plasarea comenzii dacă se răzgândește și dorește anularea comenzii.
(3) Cumpărătorul/Utilizatorul are dreptul de a returna Serviciul conform art. 7, din prezenta pagină.
5. Drepturile și responsabilitățile Furnizorului/Administratorului
(1) Furnizorul/Administratorul are obligația de a lua legătura cu clientul/Utilizatorul în termen de maximum 24 de ore pentru confirmarea comenzii.
(2) Furnizorul/Administratorul are obligația de a trimite clientului/Utilizatorului factura fiscală în maximum 24 de ore de la finalizarea tranzacției.
(3) Furnizorul/Administratorul are obligația să ofere informații suplimentare despre Serviciu, atunci când acestea sunt cerute de către Utilizator în mod direct prin telefon sau e-mail.
(4) Furnizorul/Administratorul are dreptul de a refuza o comandă atunci când consideră că nu poate livra Serviciul în cauză.
(5) Furnizorul/Administratorul are dreptul să folosească datele personale ale cumpărătorului/Utilizatorului pentru a efectura facturarea.
6. Documente contractuale
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul https:/advancedperformancefootball.ro/, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (prin e-mail) prin care Administratorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din urmatoarele documente, în ordinea importanței:
Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare)
Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
Daca Administratorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Administrator se consideră finalizată atunci cand există o confirmare electronica (e-mail) din partea Administratorului către Utilizator, fară a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Administratorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
7. Politica plată, facturare și livrare
(1) Plata pentru Servicii se poate face doar prin metode online, pe site, prin intermediul cardului de debit sau de credit.
(2) Modalitatea de plată online prin intermediul cardului de debit sau de credit este susținută de MobilPay by Netopia și Stripe.
(3) Pentru abonament plata se poate face exclusiv online cu cardul, prin sistemul Stripe.
(4) Pentru abonament odată selectată modalitatea de plată, plata este recurentă. Utilizatorul nu trebuie să parcurgă o procedură lunară sau anuală de plată, sumele aferente abonamentului urmând a fi debitate automat din contul Utilizatorului, la începutul fiecărei perioade de abonament.
Abonamentul Utilizatorului are activată plata recurentă automat. Asta înseamnă că data de 1 a fiecărei luni se va efectua automat plata de pe cardul introdus la prima comandă, prin decontare automată. Recurența se poate opri în orice moment, cu un singur click din contul Utilizatorulului.
(5) Livrarea se va face:
– în cazul produselor digitale: Administratorul își asumă trimiterea tuturor materialelor achiziționate către Utilizator în termen de maximum 24 de ore de la finalizarea achiziției prin intermediul adresei postale electronice (email), de la adresa Asociatiei catre adresa persoanala a utilizatorului (adresa de email funizata de acesta la momentul plasarii comenzii).
7. Politica de retur
(1) În conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 34/2014, clienții/Utilizatorii pot aplica pentru producerea de retur în termen de 14 zile, fără a fi nevoiți să își justifice decizia și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13, alin. (3) și art. 14 din respectiva OUG.
(2) Pentru a produce returul, Utilizatorul are obligația de a anunța în prealabil Administratorul despre acest fapt, prin e-mail sau la telefon.
8. Politica de garantare
Administratorul nu își asumă nicio formă de garanție pentru Serviciul achiziționat de către Utilizator, dar pune la dispoziție o listă cu instrucțiuni de folosire a respectiviului Serviciu pentru o fiabilitate cât mai mare.
9. Limitarea responsabilității
(1) Administratorul Site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.
(2) Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei parte, secvență sau modul al conținutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori de interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului Site-ului.
(3) Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din conținutul Site-ului, inclusiv, dar nu numai, cele privind textul, imaginile, clipurile video, avatarurile, blogurile sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.
(4) Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând, dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din acesta.
9. Soluționarea litigiilor
Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare.
Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă sau prin platforma de soluționare online a litigiilor pusă la dispoziție de Comisia Europeană.

XII. GDPR

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
de soluționare a cererilor privind utilizarea datelor cu caracter personal – Documentul se poate descarca prin click aici.

Minimum 4 characters